Aktuellt

Projekt om digital betygshantering

Digitaliseringen av skola och utbildning är ett mycket prioriterat område, och det pågår ett mycket stort arbete med att genomföra detta. Men på ett område är det fortfarande oklart hur digitaliseringen ska genomföras i praktiken. Området vi talar om är betygshanteringen.

Att sätta och utfärda betyg är en mycket viktig myndighetsutövning som utförs av lärare och rektorer. Det är också avgörande att betyg arkiveras och sparas på ett säkert sätt för framtida användning. Av den anledningen finns det ett nät av regler som styr hela denna hantering. Förutom reglerna i skollagen finns också regler i arkivlagen samt föreskrifter från Skolverket m.m.

Sedan 2012 är det möjligt för en skola att föra sina betygskataloger elektroniskt. Det innebär att en lärare kan sätta sina betyg elektroniskt och signera med en digital signatur som är godkänd. Men problemen uppstå när den digitala betygskatalogen ska arkiveras. För att behålla sin status som allmän handling måste den digitala betygskatalogen föras över till ett e-arkiv med bibehållen signatur. För detta finns inga standarder idag, och det finns många utmaningar.

Nu tar Gotit tillsammans med Sundsvalls kommun ett steg mot att tillsammans utveckla ett sätt att föra över och lagra elektroniska betygskataloger i ett kommunalt e-arkiv. Målet för projektet är att kommunens vuxenutbildning med stöd av Alvis ska kunna digitalisera hela kedjan i sin betygshantering.

-Det är mycket spännande för oss att detta projekt blir av säger Kjell Andersson och Jennie Sjögren, rektorer vid komvux i Sundsvall. Såvitt vi förstår så bryter vi ny mark och blir först i Sverige med ett sådant projekt.

Dela: