Aktuellt

Fler separata upphandlingar för olika skolformer

Gotit kan se en förändring vid upphandlingen av administrativa system för skolan. Fler och fler kommuner upphandlar nu system för vuxenutbildning och system för ungdomsskolan separat. Från Gotit välkomnar vi detta sätt att upphandla, eftersom vi är väl medvetna om de stora skillnader som finns mellan t.ex. komvux och grundskola. Även om det på ytan kan finnas rationella argument för att upphandla ett gemensamt administrativt system för alla skolformer så anser vi att detta i praktiken inte fungerar. Risken är mycket stor att man med en sådan upphandling får en skoladministrativ lösning som inte fungerar till 100 % för någon av sina användargrupper. Nu förefaller det som att fler och fler kommuner håller med om vår bedömning och ändrar sin strategi till att ha ett system för vuxenutbildningen och ett system för ungdomsutbildningen.

Dela: