Aktuellt

Nytt seminarium i Hässleholm

Den 5 februari genomförde Gotit ännu ett seminarium om strategisk skoladministration. Den här gången var det ett trettiotal intresserade deltagare från södra Sverige som samlades i Hässleholms Kulturhus för att inspireras och samtala kring strategisk skoladministration. Mikael Andersson presenterade den andra upplagan av Gotits rapport ”En ny syn på skoladministration. Rikard Sjödahl och Sanna Bengtsson från Halmstad redogjorde för hur Halmstad kommun utvecklat sin skoladministration med ökade resurser för analys av den information som skoladministrationen genererar. Seminariet gav också deltagarna tid att i mindre grupper utbyta erfarenheter och reflektera kring det som presenterats.

Dela: