Aktuellt

Gotit kartlägger vuxenutbildningen

Under 2019 genomförde Gotit en kartläggning av administrationen inom förskolan till gymnasieskolan. Resultatet blev bl.a. rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Nu går Gotit vidare i sitt arbete med att kartlägga skoladministrationen i Sverige, och den här gången är det vuxenutbildningens tur. Precis som tidigare är det Mikael Andersson som genomför kartläggningen. Mikael har en lång erfarenhet som utredare, bl.a. på Utbildningsdepartementet.

-Det ska bli spännande att göra ännu en utredning om skoladministration, säger Mikael Andersson. Att få genomföra motsvarande kartläggning, fast inom vuxenutbildningen, kommer att komplettera bilden av hur nya behov och tankar växer fram inom skoladministrationen.

Ytterligare en intressant faktor är att det finns så många uppgifter för skoladministrationen inom vuxenutbildningen som är specifika för vuxenutbildningsområdet.

-Vuxenutbildningen har ett helt annat upplägg än t.ex. gymnasieskolan, säger Mikael Andersson. Man har mycket högre krav på flexibilitet och individanpassning och man arbetar inte utifrån terminer och läsår, utan istället antas eleverna hela tiden. Det finns också krav på att olika typer av utbildning ska kunna kombineras, t.ex. sfi och yrkesutbildning.

Just frågan om vuxenutbildningens särart är något som Mikael tror kommer att prägla kartläggningen.

-Jag tror att det är särskilt viktigt att titta lite extra på just de administrativa konsekvenserna av det som är speciellt för vuxenutbildningen, säger Mikael. Om man inte fullt ut är medveten om hur många specifika skyldigheter och uppgifter det finns för vuxenutbildningen, finns det en fara i att man utformar resurserna all skoladministration likadant.

Arbetet med den nya kartläggningen kommer att starta i februari, och en rapport kommer att finnas klar i början av september.

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Dela: