Aktuellt

Skoladministratör i framtidens skola

I år breddade Gotit sitt engagemang i konferensen ”Skoladministratör i framtidens skola”. Förutom att vara arrangör tillsammans med SIPU, bidrog Gotit med en föreläsning om innehållet i rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Föreläsningen fick goda utvärderingar, och igenkänningsfaktorn bland deltagarna var mycket stor. Alla deltagare fick också ett exemplar av rapporten för att ytterligare kunna fördjupa sig i rapportens insikter och reflektioner.

Dela: