Aktuellt

Ledarskap för framtidens lärande

Är du intresserad av hur förändringarna i omvärlden påverkar synen på styrning och ledning av skola och utbildning? I så fall är konferensen Transito något för dig. Transito är en mötesplats för beslutsfattare och ledare inom utbildningsvärlden, där inspirerande presentationer varvas med reflektion och erfarenhetsutbyte.

Transito 2019 kretsar kring tre huvudsakliga teman; framtids- och omvärldsanalys, nya tankar kring ledning och styrning, samt betydelsen av värderingar och värdegrund.

Vid Transito 2019 medverkar tre mycket spännande inspiratörer. Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Lennart Wittberg är en strateg och utvecklingsfilosof som kombinerar praktisk erfarenhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Eva Halvarsson är vd för Andra AP-fonden i Göteborg.

Transito 2019 går av stapeln den 28 november, på Chalmerska huset i Göteborg. Transito är kostnadsfritt, men för bokningar som inte utnyttjas debiteras 250 kr i administrationsavgift.

Transito 2019 genomförs i samarbete mellan Gotit och Cogitem AB.

Läs mer om Tansito 2019 här

Anmäl dig direkt till Transito här

Dela: