Aktuellt

Gotit kartlägger området skoladministration

Skoladministration är ett område som inte har en tydlig definition, och ofta får skoladministratören frågan ”Vad gör du – egentligen?”. Det här vill Gotit ändra på, och genomför därför just nu en kartläggning av området skoladministration. Resultatet presenteras i en rapport som publiceras nu i mars.

Frågan om hur mycket resurser en skolenhet lägger på administrativa uppgifter och vilka som genomför uppgifterna har i dagsläget inget tydligt svar. Dels varierar det mellan olika skolenheter, men även mellan olika kommuner och olika huvudmän. Inte heller finns en tydlig definition av vad som ingår i begreppet skoladministration. Den del som oftast diskuteras är lärarnas ökade administrativa börda, och hur den ska minska. Men frågan om hur skoladminstrationen kan utvecklas så att den blir ett verktyg för att stödja resultat och måluppfyllelse bland eleverna diskuteras mindre.

Av den anledningen genomför Gotit just nu en kartläggning av det skoladministrativa området. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som ger en helhetsbild av det skoladministrativa området och de frågor som är avgörande inom området. Rapporten släpps i mars 2019.

Den person som genomför kartläggningen på uppdrag av Gotit är Mikael Andersson. Mikael har arbetat med ett flertal offentliga utredningar vid Utbildningsdepartementet, och han har också arbetat inom flera skol- och utbildningsmyndigheter.

– Det är ett mycket spännande uppdrag med många olika infallsvinklar, säger Mikael. Det som gör uppdraget extra intressant är också att området har flera delar som är ganska outforskade.

Inom ramen för kartläggningen genomför Mikael en rad intervjuer bland både kommunala skolor och friskolor. Samtidigt gör han en genomgång av utredningar, rapporter och artiklar inom ämnet. Intresset för medverkan har varit stort från skolor runt om i landet.

– Det är tydligt att det är ett område som många vill bidra med kunskaper om, säger Mikael. I något fall var t.om. villkoren för en intervju att den var på skolan och höll på minst en halv dag.

Samtidigt vill många också passa på att berätta om de utmaningar som finns inom området.

– Många skolor berättar om att det finns krav från flera olika håll som i sin tur ökar kravet på administration. Det är ingen tvekan om att det administrativa trycket har ökat på skolorna, menar Mikael.

Även om förväntningarna på Gotits kartläggning redan är stora, är Mikael tystlåten om hur vad rapporten kommer att innehålla.

– Nej, jag släpper inga ”teasers” före rapporten, säger han. Men jag kan säga så mycket att det redan nu står klart att det kommer att finnas några saker i rapporten som kommer att ge läsarna nya perspektiv på frågan om skoladministrationens och skoladministratörernas betydelse, avslutar Mikael.

Mikael Andersson

Dela: