Aktuellt

Arbetet med yrkespaket är igång

”Det sägs att den första raden på ett cv är den viktigaste. Fler måste få chansen att skriva sin första rad.”

– Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Den 24 april i år publicerade Dagens Nyheter debattartikeln ”Tänk nytt om gymnasiet och inför kortare yrkespaket”, signerad Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Enligt Ekström är det ett skriande arbetskrafts- och kompetensförsörjningsbehov i kombination med bland annat det stora antalet nyanlända ungdomar som gör att vi i Sverige behöver tänka nytt kring gymnasiet. Åtgärden blev ett uppdrag till Skolverket: kom med förslag på påbyggbara yrkespaket, där eleverna kan tillgodogöra sig delar av ett yrkesprogram och stegvis jobba sig upp till en gymnasieexamen.

”Dessa kortare yrkespaket ska bestå av kurser från de nationella yrkesprogrammen. Skolverket ska utforma yrkespaketen tillsammans med branschföreträdare som vet vilka yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.”

Fem månader har gått sedan denna debattartikel publicerades och nu kan vi på Gotit meddela att dialogen i allra högsta grad är påbörjad! Tillsammans med Tieto och IST är Gotit som leverantör involverad i utvecklingsarbetet och bidrar exempelvis med synpunkter på hur yrkespaketens kurskoder skall läggas upp. I och med den nära kontakt med kunder, systemförvaltare och administratörer som använder sig av våra IT-stöd, är vi även ytterst engagerade i hur införandet av dessa yrkespaket ter sig i verkligheten: hur till exempel eventuella intyg skall hanteras och den oerhört väsentliga detaljen: framförhållningen då det gäller direktiv.

Dialogen med Skolverket kommer framöver även att inbegripa den nationella betygsdatabasen Beda: det planeras en förstudie på en utökning av databasen, där Gotit kan bidra med ytterligare perspektiv och användbar feedback. För ungdomar under 20 år begränsas idag arbetet kring uppföljning till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), vilket innebär exempelvis att man endast kan få ut ett ja eller nej om eleven har examensbevis eller slutbetyg. En utökning av databasen som administreras av Universitets- och högskolerådet skulle bland annat inkludera betyg.

Vi på Gotit är tacksamma för förtroendet Skolverket gett oss och är högst måna om att de pågående förändringarna blir så bra och smidiga som möjligt – inte bara i teorin utan likaså i praktiken.

”Om detta kan bidra till att unga ges möjlighet att lyckas, få ett första jobb och det finns generösa möjligheter att läsa in de saknade delarna av ett gymnasieprogram på komvux, då är mycket vunnet. För den enskilde individen och för det svenska samhället.”

 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att komma med förslag till påbyggbara yrkespaket där elever ska kunna tillgodogöra sig delar av ett yrkesprogram. Senare i livet ska de kunna komplettera till en fullständig gymnasieexamen inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.

 

Läs hela debattartikeln här.

Dela: