Datum: 24 maj, 2023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Är du cybersäker?

Målgrupp: Alla

De senaste åren har svenska företag investerat mest i digitalisering och utveckling, och Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Vi har till och med digitaliserat vår valuta så att vi knappt känner igen våra mynt och sedlar. Göran Sjöberg, säkerhetschef och Marcelo Caceres, informationssäkerhetsexpert på Tripnet berättar under webbinariet “Är du cybersäker?” om konsekvensen av de här utvecklingen och om hur vår sårbarhet för cyberattacker ökat markant.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 26 april, 2023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Höga förväntningar från elever, vårdnadshavare, myndigheter och medarbetare. Att vara rektor idag innebär ökade krav från många olika intressenter och kräver en stor mängd administrativa sysslor, något som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. I takt med att skolan alltmer omvandlas till en resultatenhet, krävs därför ett nytt sätt att se på ledarskapet.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 22 mars, 2023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom vuxenutbildningen

Vad har tydliga rutiner, en samlad organisation och löpande analys gemensamt? Jo, det är goda exempel på framgångsfaktorer för en välfungerande administration inom vuxenutbildningen.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 22 februari, 2023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

I höst kommer Gotit med en ny rapport. Temat är huvudmannens situation och rapporten blir den sista i rapportserien som nu belyser hela styrkedjan från skoladministratörens situation via skolledarna och nu även huvudmannen.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 23 november, 2022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Höga förväntningar från elever, vårdnadshavare, myndigheter och medarbetare. Att vara rektor idag innebär ökade krav från många olika intressenter och kräver en stor mängd administrativa sysslor, något som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. I takt med att skolan alltmer omvandlas till en resultatenhet, krävs därför ett nytt sätt att se på ledarskapet.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 19 oktober, 2022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Bättre resultat och trivsel med statistikens hjälp

Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom grund- och gymnasieskolan

Skoladministrationen inom grund- och gymnasieskolan är en dold framgångsfaktor. Strategiskt använd leder den nämligen både till bättre skolresultat och ökad trivsel bland medarbetarna. Det visar rapporten 'En ny syn på skoladministration', som baseras på vår kartläggning av skoladministrationen inom grund- och gymnasieskolan.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 21 september, 2022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Nu släpper Gotit en ny rapport. Temat är huvudmannens situation och rapporten är den fjärde i serien som nu belyser hela styrkedjan från skoladministratörens situation via skolledarna och nu även huvudmannen.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 22 juni, 2022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom vuxenutbildningen

Den 22 juni genomför vi på Gotit ytterligare ett efterfrågat webbinarium med vår utredare Mikael Andersson, som kommer att prata om varför den strategiska administrationen, i kombination med en tydlig ledningsfilosofi, är avgörande för skolans utveckling.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 8 juni, 2022
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Tillitsbaserad styrning – om tillitens betydelse

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Att delegera är ett sätt att få mer tid till dina fokusområden. Men framgångsrik delegering bygger på tillit. Lennart Wittberg kommer att ge nya kunskaper kring tillitsbaserad styrning och vilken roll tilliten spelar i både tanke och praktik. Lennart Wittbergs föreläsning tar upp konflikten mellan den tänkta och den konkreta verkligheten samt exempel på strategier för att hantera denna diskrepans.

Anmäl dig här.

Dela:
Datum: 15 juni, 2022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Den 15 juni bjuder Gotit in dig som arbetar inom skolledning till ett kostnadsfritt webbinarium med Mikael Andersson, författare till rapporten 'Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket (2021)'Rapporten baseras på Gotits kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Resultatet visar bland annat att endast 30 procent av rektorerna delegerar arbetsuppgifter till andra medarbetare, och att många upplever att en för stor del av arbetstiden går åt till administration.

Anmäl dig här.

Dela: