Skolplatsen

Skolplatsen är ett flexibelt webbaserat IT-stöd för elevadministration som passar förskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola. 

Via Skolplatsen får skolledning, administratörer, elever och vårdnadshavare tillgång till information om skolan, utbildningsplanering och uppföljning. I och med att systemet är webbaserat kommer samtliga åt det från en valfri uppkopplad dator eller smartphone. Skolplatsen är en naturlig plattform för alla som är aktiva i skolan och de som är intresserade av att följa den.

Skolplatsen stödjer:

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Kulturskola


I Skolplatsen finns:

Administration

Skolplatsen hanterar all administration av elevens skolgång. Med Skolplatsen får verksamheten ett komplett stöd för utbildningsplanering, kurs- och elevadministration, betygshantering som underlättar administration och skapar struktur i skolverksamheten. I Skolplatsen kan föräldrar även ansöka om barnomsorgsplats på förskola. Köhantering, placering och fakturering kan sedan hanteras av behörig personal. Även Kulturskolans administration och uthyrning av instrument kan hanteras.

Behörighetssystem

Varje kund bestämmer själv vilka behörighetsgrupper som ska finnas, samt vilka rättigheter varje grupp ska tilldelas. Det finns ingen begränsning i antalet behörighetsgrupper.

Kommunikation

Skolplatsen är mer än ett administrativt system. Skolplatsen ger förutsättningar för en tätare kommunikation mellan skola, hem och elev, där alla har ordentlig koll på elevens skolgång. Elever kan följa sin frånvarostatistik samt se sitt schema och sin studieplan, oavsett var han eller hon befinner sig. Därmed får eleven ett större ansvar för sina studier. Även vårdnadshavare kan få tillgång till informationen. Närheten till all viktig information underlättar för diskussioner både i skolan och i hemmet. Via Skolplatsen kan skolpersonal kommunicera med elever och vårdnadshavare via e-post och sms.

Frånvarohantering

Lärare kan registrera frånvaro medan elever och vårdnadshavare kan anmäla och se frånvaro direkt i Skolplatsen.

Betygshantering

Behörig personal kan registrera, spara och låsa betyg i Skolplatsen. När slutbetyg eller examensbevis ska administreras eller skrivas ut så finns en översikt som visar poängen för pågående och avslutade kurser i förhållande till poängen i studieplanen.

Elevens val och individuellt val

Vid elevens val i grundskolan och individuellt val på gymnasiet kan eleven, via nätet, göra sina val direkt på Skolplatsen.

Förbättrad kontroll och uppföljning

Skolplatsen säkerställer rätt hantering av elevuppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Det gör att rapportering till myndigheter som SCB, CSN och UHR sker både korrekt och effektivt. Skolplatsen innehåller färdiga standardiserade lösningar för integrationer och kan med fördel integreras med till exempel lärplattformar och ekonomisystem. Skolplatsen har kraftfulla funktioner för statistik som underlättar arbetet med rapporter genom att data enkelt kan överföras till ett bearbetningsprogram.

Ekonomihantering

I Skolplatsen kan fakturering av vårdnadshavare för barnomsorgsavgift och kulturskola hanteras. Stöd för fakturering av skolpeng finns också för grundskola och gymnasium.

Har du några frågor kring bland annat den praktiska tillämpningen av Skolplatsen,
ta en titt på vår sammanställning av Frågor och svar om Skolplatsen

Är du nyfiken på vad våra kunder tycker om Skolplatsen, ta en titt här.

Är du intresserad av IT-stöd för vuxenutbildning, läs mer om vårt verktyg Alvis här.

 

Vill du boka en demo? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.