Översikt slutbetyg

I arbetet med administration och utskrift av slutbetyg/examensbevis erbjuder Skolplatsen stöd i form av en översikt där du kan se poängen för pågående och avslutade kurser i förhållande till poängen i studieplanen.

Lämna ett svar