Behörighet

Som kund skapar du själv dina behörighetsgrupper och kan i detalj styra vad de olika grupperna ska ha tillgång till och inte i systemet. Behörigheten kan sättas på flera personer på gruppnivå (lärare) eller individnivå om någon person ska ha en speciell, unik behörighet i Alvis.

Lämna ett svar