Nu är arbetet med yrkespaket igång

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att komma med förslag till påbyggbara yrkespaket där elever ska kunna tillgodogöra sig delar av ett yrkesprogram. Senare i livet ska de kunna komplettera till en fullständig gymnasieexamen inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.

En gymnasieflicka i skolmiljö som sitter med sin laptop, leende mot kameran.

Both comments and trackbacks are currently closed.