Frågor & svar om Skolplatsen

Kan Skolplatsen användas för både gymnasium och grundskola?

Ja. Skolplatsen finns med anpassad funktionalitet för grundskola och gymnasieskola. Vi har skapat skolformspecifika sidor i Skolplatsen. En kund kan därför med fördel administrera båda skolformerna med en och samma inloggning.

Kan vårdnadshavare och elever ta del av informationen som ligger i Skolplatsen?

Både elever och vårdnadshavare kan ta del av närvaro, studieplaner (gymnasieskolan), timplaner (grundskolan) dvs. de uppgifter som är av intresse för dem.

Vilka behörighetsgrupper finns i Skolplatsen?

Varje kund bestämmer själv vilka behörighetsgrupper som ska finnas, samt vilka rättigheter varje grupp ska tilldelas. Det finns ingen begränsning i antalet behörighetsgrupper.

Vi har ett externt schemaläggningssystem. Kan schemat läsas in i Skolplatsen för närvaroregistrering?

Ja. Vanligtvis görs en överföring från Skolplatsen till det lokala schemaläggningssystemet. Överföringen innehåller de grupper och elever som angivits för schemaläggning i Skolplatsen. Schemat läggs sedan i kundens schemasystem för att kunna föra in lektionstillfällen i Skolplatsen. Närvaro förs sedan in av kopplad lärare.

Kan jag med hjälp av Skolplatsen ta fram statistik och beslutsunderlag gällande min skola? Kan jag påverka vilken statistik som går att ta fram?

I filgeneratorn kan du själv ange vilken statistik du vill ta fram och på vilken nivå den ska sorteras. Det finns idag en stor mängd färdiga filer som kan användas, och finns behov av fler går det enkelt att lägga till dessa i Skolplatsen eftersom frågorna inte är beroende av att det släpps nya versioner av programmet.

Vi har redan en leverantör av lärmiljö. Går det bra att föra över information om elever och grupper från Skolplatsen till lärmiljön?

Från Skolplatsen går det bra att överföra grupper och elevuppgifter. Vid överföring följer kopplingar till elever och lärare med. Filen är en xml-fil som läses in i Lärmiljön. Det finns också lösningar där Skolplatsen läser in elevuppgifter från en extern källa.

Kan vi själva bestämma vilka grupper som ska föras över till lärmiljön?

Ja. I Skolplatsen skapar varje kund sina egna grupptyper. Till grupptypen kopplas ett antal valfria attribut. Ett av attributen innebär att gruppen förs över till lärmiljön (via den integrationslösning som är implementerad). Förutom attribut för överföring till lärmiljön finns tex schemaläggning, betygsgrupp, klass, mentorsgrupp, paraplygrupp etc.