Skolledardag


 

Välkommen till Skolledardagen

Bättre balans i vardagen och en tydligare styrning framåt

Gotits Skolledardag är en digital heldag med intressanta föreläsningar och diskussioner kring hur du som skolledare kan få en mer balanserad arbetssituation, mer tid till dina fokusområden och större kraft i det strategiska arbetet. Förutom ny kunskap får du under dagen ett flertal tillfällen att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter med andra skolledare kring de frågor som tas upp.

Dagens program

Regler är regler…….eller?
Skoljuridik är ett komplext område, och bara i skollagen finns det 141 referenser till ”rektor”. Mikael Andersson går igenom vilka som är de viktigaste områdena att känna till? Och kanske ännu mer viktigt: vilka möjligheter finns det inom regelverket för dig som skolledare?

Om tillitens betydelse
Om tillitsbaserad styrning och vilken roll tilliten spelar i både tanke och praktik. Lennart Wittbergs föreläsning tar upp konflikten mellan den tänkta och den konkreta verkligheten samt exempel på strategier för att hantera denna diskrepans.

Proaktivt SKA-arbete, konkreta tips
Johan Winsborn guidar dig i hur du kan tänka kring de olika stegen i det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna arbeta mer proaktivt och mindre reaktivt. Föreläsningen tar också upp hur man kan ta hänsyn till olika intressenter när man sätter upp mål att arbeta mot.

Den komplexa rektorsrollen
Jan Elftorp reflekterar över den mångfasetterade rektorsrollen där ansvaret för den dagliga driften av skolan ska kombineras med ett strategiskt ledarskap för att utveckla verksamhet och resultat. Vad kräver detta och vilka vägval står rektor inför?

Så utvecklar du din ledningsgrupp
Thomas Andersson tipsar om hur du som skolledare kan utveckla ledningsgruppens strategiska förmåga med utgångspunkt från 8 ”nycklar”. Om dessa nycklar finns på plats så kommer ni klara vilken utmaning som helst.

Varmt välkommen!

Datum:
Tisdag den 2 november
Kl. 09:00-17:00

Plats:
Digitalt via Teams

Anmälan:
Fyll i din anmälan HÄR
Deltagaravgift: 500kr exkl.moms

Frågor?
Kontakta Christina Arnergård