Event

Här hittar du datum för kommande evenemang:

 

jun12022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Bättre resultat och trivsel med statistikens hjälp

Målgrupp: Skolledare, huvudmän och skoladministratörer inom grund- och gymnasieskola

Skoladministrationen inom grund- och gymnasieskolan är en dold framgångsfaktor. Strategiskt använd leder den nämligen både till bättre skolresultat och ökad trivsel bland medarbetarna. Det visar rapporten ’En ny syn på skoladministration’, som baseras på vår kartläggning av skoladministrationen inom grund- och gymnasieskolan.

Anmäl dig här.

jun82022
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Tillitsbaserad styrning – om tillitens betydelse

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Att delegera är ett sätt att få mer tid till dina fokusområden. Men framgångsrik delegering bygger på tillit. Lennart Wittberg kommer att ge nya kunskaper kring tillitsbaserad styrning och vilken roll tilliten spelar i både tanke och praktik. Lennart Wittbergs föreläsning tar upp konflikten mellan den tänkta och den konkreta verkligheten samt exempel på strategier för att hantera denna diskrepans.

Anmäl dig här.

jun152022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Den 15 juni bjuder Gotit in dig som arbetar inom skolledning till ett kostnadsfritt webbinarium med Mikael Andersson, författare till rapporten ’Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket (2021)’Rapporten baseras på Gotits kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Resultatet visar bland annat att endast 30 procent av rektorerna delegerar arbetsuppgifter till andra medarbetare, och att många upplever att en för stor del av arbetstiden går åt till administration.

Anmäl dig här.

jun222022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom vuxenutbildningen

Den 22 juni genomför vi på Gotit ytterligare ett efterfrågat webbinarium med vår utredare Mikael Andersson, som kommer att prata om varför den strategiska administrationen, i kombination med en tydlig ledningsfilosofi, är avgörande för skolans utveckling.

Anmäl dig här.