Event

Här hittar du datum för kommande evenemang:

 

feb222023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

I höst kommer Gotit med en ny rapport. Temat är huvudmannens situation och rapporten blir den sista i rapportserien som nu belyser hela styrkedjan från skoladministratörens situation via skolledarna och nu även huvudmannen.

Anmäl dig här.

mar222023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom vuxenutbildningen

Vad har tydliga rutiner, en samlad organisation och löpande analys gemensamt? Jo, det är goda exempel på framgångsfaktorer för en välfungerande administration inom vuxenutbildningen.

Anmäl dig här.

apr262023
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Teams

Kostnadsfritt webbinarium

Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Höga förväntningar från elever, vårdnadshavare, myndigheter och medarbetare. Att vara rektor idag innebär ökade krav från många olika intressenter och kräver en stor mängd administrativa sysslor, något som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. I takt med att skolan alltmer omvandlas till en resultatenhet, krävs därför ett nytt sätt att se på ledarskapet.

Anmäl dig här.