Film om Skolplatsen

Skolplatsen är ett IT-stöd för elevadministration och ett verktyg för information och kommunikation för alla involverade i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Gotit hälsar dig välkommen till Skolplatsen, ett flexibelt, webbaserat ITstöd
för smidig och
säker elevadministration – från förskola till och med gymnasieskola.

Vi har en bakgrund inom skolvärlden.

Both comments and trackbacks are currently closed.