Wynona Ekesryd

”Jag tror på struktur och ordning – har man tydliga ansvarsroller och tydliga rutiner, då får man en bra struktur och det blir ordning och reda. Och ordning och reda ger effektivitet.” Bland annat så sammanfattar Wynona Ekesryd, systemadministratör på Stockholms Stadsmissions skola, den devis hon arbetar efter. Vi har talat om vad effektiv resurshantering innebär i hennes värld och framför allt med avseende på IT-stödet Skolplatsen, ta en titt!

Wynona Ekesryd är kvinnan som brinner för ordning och reda. En riktig eldsjäl vars engagemang är tydligt närvarande när det kommer till skolan.

Profilbild på Wynona Ekesryd.

Both comments and trackbacks are currently closed.