Frågor & svar om Alvis

Hur väl stöder Alvis de olika kommunernas sätt att jobba? Det är ju stor skillnad på den lilla och den stora kommunen/organisationen.

Mycket av utvecklingen leder till kundinställningar som görs i Alvis. Det innebär att alla har samma applikation, men att man kan välja vilka delar och arbetssätt, som passar organisationen.

Kan jag som kund påverka innehållet i Alvis?

Gotit genomför en användarträff varje vår där våra kunder ges möjlighet att dels påverka utvecklingsinsatser, samt att träffa andra kunder för informationsutbyte. För Alvis finns även 2 olika referensgrupper (för vuxenutbildning och yrkeshögskolan). Genom de grupperna har ni som kunder stor möjlighet att påverka och styra utvecklingsinsatser.

Kan jag med hjälp av Alvis ta fram statistik och beslutsunderlag gällande vuxenutbildningen? Går det att påverka vilken statistik som går att ta fram?

I filgeneratorn kan du själv ange vilken statistik du vill ta fram och på vilken nivå den ska sorteras. Det finns idag en stor mängd färdiga filer som kan användas, och finns behov av fler går det enkelt att lägga till dessa i Alvis eftersom frågorna inte är beroende av nya versioner av Alvis.

Vi har redan en leverantör av lärmiljö. Går det att föra över elev- och gruppuppgifter och information från Alvis till lärmiljön?

Det går bra att överföra de grupper man själv anger. Vid överföring följer kopplingar till elever och lärare med. Filen är en xml-fil som läses in i Lärmiljön.

Vi har ett externt schemaläggningssystem. Kan schemat läsas in i Alvis?

Ja, det finns idag kunder som läser in sitt schema i Alvis från externt schemasystem.

Vilka behörighetsgrupper finns i Alvis?

Varje kund bestämmer själv vilka behörighetsgrupper som ska finnas, samt vilka rättigheter varje grupp ska tilldelas. Det finns ingen begränsning i antalet behörighetsgrupper.

Vi har upphandlad utbildning. Kan anordnarna sköta sin egen administration i Alvis?

Vad anordnaren kan eller inte kan göra styrs av de behörighetsgrupper som skapas i Alvis. Normalt är att antagningsarbetet sköts centralt, och att anordnarna tar vid när antagna elever ska kopplas till grupper. Anordnaren sköter sedan hela elevadministrationen fram till att betyg ska skrivas ut. Här tar kommun eller huvudmannen över. Eventuellt kan anordnaren själv sätta betyg om den behörigheten angetts.

Kan vi använda Alvis för både vuxenutbildning och gymnasium?

Nej, Alvis är ett program som är gjort för utbildning för vuxna. För gymnasiet finns vårt administrativa stöd Skolplatsen. Alvis finns i ett antal olika varianter för att kunna svara upp mot olika skolformers behov.