Stadsmissionens skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte, som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. Wynona Ekesryd är central systemadministratör och därmed ansvarig för administratörerna i samtliga sex gymnasieskolor – Eskilstuna, Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Västerås och Örebro – alla med Skolplatsen som IT-stöd.

Effektiv resurshantering är ett brett begrepp som kan handla om alltifrån att utnyttja resurser i form av pengar eller verksamhetens lokaler på ett effektivt sätt, till att systemen för den dagliga verksamheten flyter på och lärarna har möjlighet att använda sin tid på bästa möjliga sätt.

Vad innebär effektiv resurshantering för dig?

– Jag tror på struktur och ordning. Har man tydliga ansvarsroller och tydliga rutiner, då får man en bra struktur med ordning och reda. Och ordning och reda ger effektivitet. I min värld kan man lösa allt.

Enkelheten spelar stor roll för en effektiv resurshantering, oavsett om det handlar om IT-stöd eller andra delar av verksamheten.

– Det ska vara enkelt att förstå hur man ska navigera.

Det grafiska gränssnittet är också en av fördelarna med Skolplatsen som IT-stöd. Det är en central del i verktyget vi dagligen arbetar med, där överskådligheten inte kan betonas nog.

Eftersom hon är systemutvecklare i botten, är gränssnittet av naturliga skäl särskilt viktigt för Wynona. Det kan handla om klickbara länkar och texter till att sömlöst kunna röra sig i verktyget.

– För mig är ett bra gränssnitt centralt. Jag tycker om gränssnittet för Skolplatsen, det är behagligt för ögat.

Något annat du vill flika in?

– Supporten är fantastisk! Det finns ju support som kan vara kinkig och grinig och då drar det ner omdömet för hela produkten och det tycker jag inte det finns en tillstymmelse till när det gäller Skolplatsen.

 

Kund: Stadsmissionens skolstiftelse
Namn: Wynona Ekesryd
Roll: Systemadministratör
Utmaning: Det ska vara enkelt att förstå hur man ska navigera.
Lösning: Skolplatsen
Pluspoäng: Supporten är fantastisk!

Tips! Wynona ser användarträffarna som som en enorm fördel och möjlighet att komma i kontakt med andra användare av systemet. Det blir ett bollplank som sträcker sig långt utöver Gotits lokaler på Första Långgatan.