kalender

Här hittar du datum för kommande evenemang:

 

sep12021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Ledare inom skola och utbildning

sep72021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

En ny syn på skoladministrationen

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av skoladministrationen, vilket resulterat i rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också  den utökade och uppdaterade andra utgåvan av rapporten ”En ny syn på skoladministration”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grund- och gymnasieskolan.

 

sep282021

Tid: 14:30-16:00

Plats: Digital via Teams

Kostnadsfritt Webbinarie:

Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om. tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Staffan är även författare och i många år  lärarutbildare. Han har bl.a. skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2019.

I detta webbinarium introducerar Staffan frågor och situationer som gäller ansvar i vid bemärkelse, kopplat till skollagstiftningen men även till andra lagar. Föreläsningen ska i första hand ses som en ”aptitretare” och bidra till förståelse för dessa frågors vikt och betydelse.  Möjlighet finns därefter, för den som så önskar, att via oss beställa en djupare föreläsning av Staffan i ämnet.

Ur innehållet:

● Vilka brott riskerar personal att begå?

● Vad bör man tänka på i hem- eller elevkontakter?

● Elevers rätt till stöd och särskilt stöd för att nå kunskapskraven.

● Rätten att disciplinärt eller handgripligen ingripa mot en elev?

● Kränkningar i skolan

● Regler vid utflykter och vid tillsyn, beroende på ålder och mognad?

● Kortfattat om integritet i skolan, om tystnads- och anmälningsplikt

● Vad gäller för huvudmannens, skolans och hemmets ansvar för hemmasittande barn?

● Vilken rätt har föräldrar eller personal att fotografera eller filma i vår verksamhet?

 

Målgrupper för webbinariet är för skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grundskolan, gymnasieskolan, kulturskolan och vuxenutbildningen

okt62021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Ledare inom skola och utbildning

okt132021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Motor i maskineriet

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av administrationen inom vunxeutbildningen, vilket resulterat i rapporten ”Motorn i maskineriet”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också tillgång till  rapporten ”Motorn i maskineriet”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom vuxenutbildningen

nov92021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Ledare inom skola och utbildning

nov162021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

En ny syn på skoladministrationen

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av skoladministrationen, vilket resulterat i rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också  den utökade och uppdaterade andra utgåvan av rapporten ”En ny syn på skoladministration”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grund- och gymnasieskolan.