Akademin

Här hittar du datum för kommande evenemang:

 

sep282021

Tid: 14:30-16:00

Plats: Digital via Teams

Kostnadsfritt Webbinarie:

Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

Lär dig mer om elevers rätt till kunskapsstöd och skolans ansvar för hemmasittande barn. Vilka brott riskerar man att begå som skolpersonal? Och vad säger egentligen lagen om tystnads- och anmälningsplikt?

Den 28 september bjuder Gotit in dig till ett kostnadsfritt webbinarium med Staffan Olsson, efterfrågad föreläsare, författare och lärarutbildare. Staffan har mångårig expertis av juridiska frågor inom skolverksamheten och har också skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Studentlitteratur, 2019).

Under föreläsningen introducerar Staffan olika frågor och situationer kopplat till ämnen som kränkningar, ingripande och regler för filmning och fotografering i verksamheten. Staffan kommer också att tipsa om vad man kan tänka på vid hem- och elevkontakter. Webbinariet utgår från personalens ansvar i bred bemärkelse, både kopplat till skollagstiftningen och andra lagar.

Föreläsningen är en introduktion och vänder sig till all verksam skolpersonal som vill öka förståelsen för vikten av dessa frågor och vem som bär ansvaret i skolan. Om du gillar webbinariet har du också möjlighet att via oss på Gotit beställa en mer djupgående föreläsning av Staffan i ämnet.

Varmt välkommen!

Föreläsningen kommer att behandla ämnen som:

● Vilka brott riskerar personal att begå?

● Vad bör man tänka på i hem- eller elevkontakter?

● Elevers rätt till stöd och särskilt stöd för att nå kunskapskraven.

● Rätten att disciplinärt eller handgripligen ingripa mot en elev?

● Kränkningar i skolan

● Regler vid utflykter och vid tillsyn, beroende på ålder och mognad?

● Kortfattat om integritet i skolan, om tystnads- och anmälningsplikt

● Vad gäller för huvudmannens, skolans och hemmets ansvar för hemmasittande barn?

● Vilken rätt har föräldrar eller personal att fotografera eller filma i vår verksamhet?

 

Målgrupper för webbinariet är för skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grundskolan, gymnasieskolan, kulturskolan.

okt62021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Ledare inom skola och utbildning

En av de viktigaste posterna inom skola och utbildning är skolledaren. Samtidigt har skolledaren också en av de mest utsatta posterna. Krav och förväntningar från regler, myndigheter, huvudmannen, medarbetare, elever och vårdnadshavare skapar ett tryck från många håll. Dessutom kan det vara så att krav och förväntningar inte sammanfaller. Gotit har under 2021 gjort en kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Nu publicerar Gotit rapporten ”Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket” där erfarenheter och rekommendationer presenteras. 

okt132021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Motorn i maskineriet

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av administrationen inom vunxeutbildningen, vilket resulterat i rapporten ”Motorn i maskineriet”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också tillgång till  rapporten ”Motorn i maskineriet”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom vuxenutbildningen

okt192021

Tid: 13:00-14:30

Plats: Digital via Teams

Kostnadsfritt Webbinarie:

 Hållbar effektivitet

l en digital föreläsning som kommer att ge dig tips för att kunna vara hållbart
effektiv. Under föreläsningen får du bl a smarta tips för din mailhantering och hur du kan
prioritera för att känna dig nöjd med dagen.

• Hållbar Effektivitet – Det handlar inte om att springa fortare!
• Effektivare mailhantering för att frigöra upp till en timme per dag.
• Prioriteringsmetoder för att känna dig nöjd med dagen.

Under föreläsningen pratar vi om VAD man kan göra för att vara hållbart effektiv men också HUR och VARFÖR. På ett lättsamt sätt kombinerar vi inspiration med fakta och konkreta tips.

Maria Breitholtz Söderström har arbetat i snart 13 år med att hjälpa chefer och medarbetare i många olika typer av verksamheter att bli hållbart effektiva. Hon har under åren träffat och hjälp många i administratörsrollen.

nov22021

Tid: 09:00 - 17:00

Plats: Digital via Teams

Skolledare

Save the date

Gotits Skolledardag den 2 november

Missa inte Skolledardagen, en digital heldag med smarta tips om hur du som skolledare kan öka ditt fokus och minska vardagsstressen genom att delegera vissa arbetsuppgifter. Du kommer också få råd och inspiration kring hur ni kan förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Inbjudan med mer detaljerad information om program och föreläsare kommer inom kort.

nov92021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

Ledare inom skola och utbildning

En av de viktigaste posterna inom skola och utbildning är skolledaren. Samtidigt har skolledaren också en av de mest utsatta posterna. Krav och förväntningar från regler, myndigheter, huvudmannen, medarbetare, elever och vårdnadshavare skapar ett tryck från många håll. Dessutom kan det vara så att krav och förväntningar inte sammanfaller. Gotit har under 2021 gjort en kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Nu publicerar Gotit rapporten ”Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket” där erfarenheter och rekommendationer presenteras. 

nov162021

Tid: 13:00-14:00

Plats: Digital - Zoom

Kostnadsfritt Webbinarie:

En ny syn på skoladministrationen

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av skoladministrationen, vilket resulterat i rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också  den utökade och uppdaterade andra utgåvan av rapporten ”En ny syn på skoladministration”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grund- och gymnasieskolan.