Aktuellt

Ny rapportfunktion i Skolplatsen

Andreas Öhman, Gotit

Vi fick en intervju med teamledare Andreas Öhman om en ny rapportfunktion i Skolplatsen. Skolplatsen är Gotits IT-stöd för elevadministration och ett verktyg för information och kommunikation för alla involverade i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Andreas, kan du berätta om den nya rapportfunktionen?

– Rapportfunktionen togs fram utifrån kundönskemål där man behövde ett enkelt sätt att se vilka elever i grundskolan som låg i linje med att bli godkända till olika gymnasieprogram. Och kanske viktigare, man hade ett behov av att se vilka elever som riskerade att inte bli godkända så att man kan sätta in nödvändiga resurser i tid.

– Eftersom all data som kunderna matar in redan finns i systemet, så kan man med hjälp av rapporten se betygsutvecklingen redan från årskurs 6, om datan matats in. Och med hjälp av den nya rapportfunktionen får man nu en enkel överblick över denna utveckling.

Vad skulle man kunna använda rapporten till?

– Ju mer aggregerade data du har i kommunen, desto mer värdefull blir naturligtvis rapporten. Här finns möjlighet att göra en analys av om det bedrivs likvärdig undervisning om man sätter likvärdiga betyg, etc. Om det finns en diskrepans i betygsgenomsnittet så kan man börja nysta i vad det beror på med hjälp av rapporten.

När kan man börja använda funktionen i Skolplatsen?

– Funktionen finns redan nu tillgänglig för alla kunder på huvudmannanivå och man kan själv hämta ut rapporten i några enkla handgrepp. Särskilt nu när betygen sätts nu till jul blir det ju en väldigt intressant funktion att använda.

Dela: