Utbildning

Nu har du chansen att utveckla och öka din och verksamhetens kompetens kring specifika områden i Alvis och Skolplatsen!

Under det kommande halvåret erbjuder vi våra kunder ett flertal grupputbildningar med specifika fokusområden som syftar till att öka din och verksamhetens kompetens. I Alvis kommer vi bland annat beröra områden som Studerandeadministration, statistik och ekonomi. I Skolplatsen står studerandeadministration för grundskolan/ gymnasieskolan i fokus. Utbildningarna riktar sig därmed till dig som arbetar eller kommer att arbeta inom ovanstående områden i systemet.
Vi vill att dagarna ska ge en ökad kunskap kring respektive system men även skapa möjlighet till idéutbyte mellan användare.

Nedan följer datum och mer information om respektive grupputbildningstillfälle:


2017

7 Februari: Statistik/Filgeneratorn (Alvis) Mer info 
8 Februari:  Ekonomi Grund (Alvis) Mer info

Tid: 9.30 – 16.30
Plats: Första Långgatan 21 i Göteborg
Pris: 3 500 kr/ deltagare (inkl. fika och lunch)
Dator: Medtag egen

anmalan